Ryhmäkuva kesän 2013 sukukokouksesta

FT Jukka Partanen sukukirjan päätoimittajaksi

Ylikylän Tolvasista kootaan sukukirja, jonka on määrä valmistua seuraavaan, elokuussa 2019 pidettävään sukukokoukseen mennessä. Kirjahankkeesta päätettiin sukuseuran varsinaisessa kokouksessa elokuun 2016 alussa.

Kirjan päätoimittajaksi on kutsuttu historiantutkija, FT Jukka Partanen. Kirjan toimituskuntaan kuuluvat kuuluvat Ilona Alhoniemi, Pirkko Keskinen, Katriina Kingelin ja Veli-Matti Tolvanen.

Kirja pohjautuu tehtyyn sukututkimukseen ja muuhun tutkimustietoon, minkä lisäksi aineistoa kootaan talkooperiaatteella suvun jäseniltä.  Kirjan toimitus voi tarpeen mukaan myös tilata kirjoituksia suvun ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

>>Jatka lukemista


Tervetuloa sukukirjatalkoisiin

Ylikylän Tolvasten sukukirjaan kootaan sukutaulujen ja tutkimustiedon lisäksi haastatteluja, tarinoita, kaskuja, henkilö-, perhe- ja paikkahistorioita ja kuvia, jotka mahdollisimman laajasti kootaan suvun jäseniltä.

Kaikki ovat siis talkoisiin tervetulleita. Kenenkään ei tarvitse pohtia, onko hänen tekstinsä julkaisukelpoista. Kirjan toimituskunta käy kaikki tekstit läpi, ja viime kädessä päätoimittaja päättää aineiston käsittelytavasta.

Tärkeintä on, että kiinnostavaa aineistoa saadaan mahdollisimman kattavasti. Pieniäkään tarinoita ei kannata väheksyä.

Kuvien mukaan kannattaa liittää mahdollisimman kattavasti kaikki se tieto, mitä lähettäjällä on henkilöistä, paikoista ja tilanteista tai tapahtumista, joissa kuvat on otettu.

Aineiston voi lainata kirjan toimitukselle tai luovuttaa sen kokonaan sukuseuralle. Lainattu aineisto palautetaan ja seuralle luovutettu sijoitetaan kirjan valmistuttua Nurmeksen kirjaston kotiseutuarkistossa olevaan Ylikylän Tolvasten sukuseuran arkistoon.

Aineostoa voi lähettää sukuseuran sähköpostiosoitteella (ylikylantolvaset@outlook.com) tai postitse osoitteella:

Ylikylän Tolvasten sukuseura

Riihivaarantie 18

75500 Nurmes