Jukka Tolvanen jatkaa puheenjohtajana

Sukuseuran puheenjohtajana jatkaa Jukka Tolvanen Nurmeksesta.

Seuran varapuheenjohtajaksi valittiin Helena Korhonen Valtimolta ja hallituksen muiksi jäseniksi Merja Hämäläinen Kuopiosta, Pirkko Keskinen ja Miia Tolvanen Nurmeksesta, Inkeri Tolvanen Klaukkalasta ja Tiina Tolvanen ja Veli-Matti Tolvanen Joensuusta.

Toimintasuunnitelma kaudelle 2016-2019

Sukuseuran toimintakaudella 2016-2019 jatketaan sukututkimusta ja kootaan Ylikylän Tolvasten sukukirja. Tavoitteena on kirjan valmistuminen myyntikuntoon kesän 2019 sukukokoukseen mennessä.

Kirjaan kootaan sukutaulujen ja tutkimustiedon lisäksi haastatteluja, tarinoita, kaskuja, henkilö-, perhe- ja paikkahistorioita ja kuvia, joita kootaan mahdollisimman laajalti suvun jäseniltä. Aineiston voi lainata kirjan toimitukselle tai luovuttaa sen kokonaan sukuseuralle, jolloin se kirjan valmistuttua sijoitetaan Nurmeksen kirjaston kotiseutuarkistossa olevaan Ylikylän Tolvasten sukuseuran arkistoon.

Kirjan päätoimittajaksi kutsutaan FT Jukka Partanen, jolla on apunaan sukuseuran nimeämä toimituskunta. Tekstien ja kuvien kokoamisessa ja käsittelyssä turvaudutaan suvun jäsenten talkootyöhön aina, kun mahdollista, mutta toimitus voi harkintansa mukaan tilata kirjoituksia ja kuvitusta myös ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

Sukuseuran hallitus vastaa kirjaa koskevasta tiedottamisesta ja jäseniltä saatavan aineiston vastaanottamisesta ja sen myöhemmästä arkistoinnista tai palauttamisesta.

Kirja rahoitetaan seuran jäsenmaksutuloilla ja kirjan myynnillä. Lisäksi otetaan vastaan sponsoritukea, jonka hankinnassa toivotaan seuran jäsenten auttavan omilla yritys- ja yhteiskuntasuhteillaan.

Kirjan suurin menoerä ovat painatuskustannukset. Niiden suuruutta on mahdotonta osapuilleenkaan arvioida etukäteen, koska kirja painetaan vasta vuonna 2019. Kirjasta tehdään myös maksullinen verkkoversio, jota on mahdollista seuran myöhemmillä päätöksillä päivittää ja laajentaa.

Sukuseuran seuraava varsinainen sukukokous pidetään lauantaina 3. elokuuta 2019 Nurmeksessa.

Sulje valikko
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept